Bolu hava durumu °C
  • BIST: 70.244 %2,44
  • Dolar: 3,0076 %-0,18
  • Euro: 3,2546 %-0,74
  • Altın: 106,23 %-0,40

SOL SABİT REKLAM 120*600

SAĞ SABİT REKLAM 160*600

ÜST GENİŞ REKLAM

21-09-2014
Ömer Faruk İLHAN

Ömer Faruk İLHAN

Silah Ruhsatlarında, Psikolojik Paradoks
ofilhan@amirhaber.com.tr

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’in “Emekli ve Müstafi TSK Personelinden İstenecek Belgeler” başlıklı 12’inci maddesinin d fıkrasına göre silah ruhsatı almak isteyenlerin, ilgili komutanlığa “Garnizon tabibi, yoksa Hükümet tabibinden alacakları silah taşımalarına engel hali bulunmadığını belgeleyen doktor raporu” sunmaları gerekmektedir.

Aynı yönetmeliğin “Silah Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler” başlıklı 15’inci maddesi şu şekildedir: Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerin, ilgili valiliğe, “Silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu” sunmaları gerekir.

Dikkat edileceği üzere; askerî vesayet ürünü olan yönetmelik, tuhaf bir şekilde, emekli/müstafi TSK personelini psikolojik ve nörolojik açıdan peşinen sağlıklı görmektedir.

Benzer bir paradoks, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te de yer almaktadır.

Bahse konu yönetmeliğin 10/a-2 numaralı maddesine göre; yönetmelik çerçevesine giren silahların satışını yapmak için satıcılık (bayilik) belgesi almak isteyenlerin, ilgili valiliğe yapacakları müracaatta “Silah bulundurmasında ve satmasında bedenî ve ruhî bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu” sunmaları gerekmektedir. Aynı yönetmeliğin 10/b-3 numaralı maddesine göre ise yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin (avcıların) illerin merkez ilçelerinde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara yapacakları müracaatlarda “Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu” sunmaları gerekmektedir.

Bu yönetmelikte de avcılar, tıpkı emekli/müstafi TSK personeli gibi ruhen sağlıklı kabul edilmekte; satıcıların ise ruhî durumları sorgulanmaktadır.

Her iki yönetmelik, içlerindeki mantıkî tutarsızlığa ilâveten, Anayasa’nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” şeklindeki sırasıyla 1 ve 3 numaralı fıkralarına da aykırıdır. Zira Anayasa’ya rağmen birinci yönetmelikte askerlere, ikinci yönetmelikte ise avcılara imtiyaz tanınmıştır.

Birinci yönetmeliğin bize öğrettiği: “Kanun önünde herkes eşittir, ama askerler daha eşittir.”, ikinci yönetmelikten öğrendiğimiz ise “Kanun önünde herkes eşittir, ama avcılar daha eşittir” fikri.

Uygulamada; birinci yönetmelikte emekli/müstafi TSK personelinden, ikinci yönetmelikte de avcılardan istenilen “silah taşımaya engel halin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu”nu pratisyen hekimler ile aile hekimleri tanzim etmekte…

Ne yazık ki silah taşımaya engel hâl ile neyin kast olunduğunun söz konusu yönetmeliklerde sarih bir şekilde yer almıyor olması, bu nevi bir saçmalığa kapı aralamış durumda…

Evet, düpedüz saçmalık! Zira silah taşımaya mâni fizikî engelin yokluğunun, silah taşımayı normalleştirmeyeceği su götürmez bir hakikat! Pekiyi nasıl oluyor da bu derece mühim bir sorumluluğun ruhsatı, sıradan hekimlerin tanzim etmiş olduğu gayrı ciddi raporlara bağlanıyor? En nihayetinde, elma şekerinden değil pek çok cinayetin temel suç âletinden söz ediyoruz.

Netice itibariyle; ruhsat paradokslarının izâlesi adına, artık imza makamlarınca sıradan hekimlerin tanzim ettiği raporların kabul edilmeyip gerek emekli/müstafi TSK personelinden, gerekse yivsiz tüfek almak isteyenlerden psikolojik, nörolojik ve fizikî bakımdan sakıncalı bir durumlarının olmadığına dâir ve belirtilen alanlarda ihtisas sahibi hekimlerce tanzim edilmiş sağlık raporu istemeleri son derece isabetli olacaktır.

Hiç şüphe yok ki bu nevi bir uygulama değişikliği; bir yandan Anayasa’nın 10. maddesinin son fıkrasında yer alan “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmü doğrultusunda kanun önünde eşitliği sağlayacak, diğer yandan önleyici kolluk faaliyetine müessir bir katkı sağlayacaktır.

Bu makale 395 defa okunmuştur.
MAKALEYE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


SAĞ REKLAM 1

ÇOK OKUNAN HABERLER
gazete manşetleri

SAĞ REKLAM 2

ANKETİMİZE KATILIN

Anket Sorusu?

0%

0%

0%

0%

SAĞ REKLAM 3

Array ( [0] => Array ( [sort] => 01 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [1] => Array ( [sort] => 02 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [2] => Array ( [sort] => 03 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [3] => Array ( [sort] => 04 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [4] => Array ( [sort] => 05 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [5] => Array ( [sort] => 06 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [6] => Array ( [sort] => 07 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [7] => Array ( [sort] => 08 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [8] => Array ( [sort] => 09 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [9] => Array ( [sort] => 10 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [10] => Array ( [sort] => 11 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [11] => Array ( [sort] => 12 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [12] => Array ( [sort] => 13 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [13] => Array ( [sort] => 14 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [14] => Array ( [sort] => 15 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [15] => Array ( [sort] => 16 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [16] => Array ( [sort] => 17 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) [17] => Array ( [sort] => 18 [team] => [played] => [wins] => [draws] => [loses] => [scored] => [against] => [average] => [points] => ) )

SAĞ REKLAM 4

PUAN DURUMU

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

SAĞ REKLAM 5